Tytuł artykułu: Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych

Autorzy: FRONCZYK, J., BĄKOWSKI, J., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: przepuszczalne bariery reaktywne, zeolit, wytrzymałość na ścinanie

Streszczenie: Przepuszczalne bariery reaktywne (PBR) są technologią oczyszczania polegającą na wprowadzeniu w podłoże gruntowe materiału o specyficznych właściwościach reaktywnych – np. zeolitu. Przy projektowaniu PBR powinny być brane pod uwagę trzy kryteria doboru materiałów reaktywnych wypełniających barierę: kryterium hydrauliczne, sorpcyjne i mechaniczne. Kryterium mechaniczne, dotyczące właściwości odkształceniowych i wytrzymałościowych jest istotne z punktu widzenia stateczności i technologii wykonania bariery. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów wytrzymałościowych czystego zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych. Badania przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowego ściskania przy różnych składach procentowych mieszanek oraz różnym stanie wilgotności czystego zeolitu.

Cytowanie w stylu APA: Fronczyk, J., Bąkowski, J. & Garbulewski, K. (2010). Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (1), 3-12.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Fronczyk, Bąkowski & Garbulewski, 2010), następne powołania: (Fronczyk i inni, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Fronczyk, Joanna, Jacek Bąkowski, Kazimierz Garbulewski. "Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 47 ser., vol. 19, nr 1, (2010): 3-12.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Fronczyk, Bąkowski, & Garbulewski 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Fronczyk_Bąkowski_Garbulewski_2010_PNIKS, author={Fronczyk, Joanna and Bąkowski, Jacek and Garbulewski, Kazimierz}, title={Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN47/A1/art1.pdf}, year={2010}, volume={19 (1)}, number={47}, pages={3-12}}

Pełny tekst PDF


Go Back